Witamy na naszej stronie - zaloguj się lub stwórz swoje konto

Infolinia: 52 379 78 67

Kategorie

Zapytaj o ofertę na artykuły

Dodanie Twojego pierwszego ulubionego artykułu.

Regulamin

Regulamin zamówień on-line

1. System zamówień on-line znajdujący się na stronie www.technika.bydgoszcz.pl prowadzony jest przez
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNIKA Michał Śliwicki. Siedziba firmy ul. Cieplicka 5, 85-377 Bydgoszcz, tel.: 52 379 78 67, e-mail: poczta@technika.bydgoszcz.pl, NIP 967-098-09-10

2. Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną.

3. Na zakupiony towar wystawiamy faktury VAT lup paragon fiskalny.

4. Zamówienia składane przez Internet są równoważne z zamówieniami złożonymi na piśmie lub e-mail.
- Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
- Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
- Potwierdzenie zamówienia nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego, a jego realizacja do 7 dni.
- Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u naszych dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

5. Obowiązującą formą płatności jest gotówka,karta płatnicza, pobranie lub przedpłata.

6. Ceny widoczne na stronie internetowej są cenami netto.

7. Klientowi który utworzył konto na stronie internetowej www.technika.bydgoszcz.pl zostaną przypisane indywidualne rabaty. Ceny netto po rabacie widoczne są po zalogowaniu. Rabaty nie są przypisane do klienta detalicznego.

8. Towar dostarczany jest własnym transportem, firmą kurierską GLS lub wskazaną przez kupującego(jeśli została dokonana przedpłata) z naszego magazynu lub magazynu producenta. W przypadku wskazania przez klienta firmy kurierskiej, klient sam ponosi odpowiedzialność za stan przesyłki. Nie wysyłamy towaru firmami pocztowymi.
- Koszty wysyłki: przedpłata 16,00 PLN netto, pobranie 25,00 PLN netto, przy zakupie powyżej 800 PLN netto pokrywamy koszty przesyłki, jeżeli jej waga nie przekracza 20 kg.

9. Gwarancja
- Gwarancja nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego prosimy zawsze sprawdzać stan przesyłki przy kurierze.
- Jeżeli po otrzymaniu towaru lub podczas użytkowania klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
- Wysyłka bezpośrednio do producenta lub serwisu gwarancyjnego przyspieszy czas realizowania reklamacji.
- Do reklamowanego towaru należy dołączyć kopię faktury z dołączonym opisem reklamacji.
- Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru przez producenta. W niektórych przypadkach okres reklamacji może się wydłużyć, o czym klient zostanie poinformowany.
- W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, hurtownia zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w hurtowni towary do wyboru.
- Hurtownia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

10. Zagadnienia związane z prywatnością określa polityka prywatności.

11. Firma Technika nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez klienta swojego loginu i hasła osobom trzecim.

12. Wymienione w sklepie nazwy, znaki firmowe i towarowe są wyłącznie własnością ich właścicieli i są podane jedynie w celach informacyjnych.

13. Regulamin określa zasady składania zamówień on-line na stronie www.technika.bydgoszcz.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień zawartych w regulaminie. W sprawach nieujętych w regulaminie obowiązują aktualne przepisy prawa.

REGULAMIN AKCJI „Autodesk® Fusion 360 za 1 PLN”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w akcji „ Autodesk® Fusion 360 za 1 PLN”.

1.2. Organizatorem akcji „ Autodesk® Fusion 360 za 1 PLN” jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNIKA Michał Śliwicki z siedzibą przy ul. Cieplickiej 5 w Bydgoszczy kod 85-377, NIP: 967-098-09-10.

1.3. Akcja prowadzona jest poprzez zakupy w sklepie stacjonarnym, sklepie internetowym oraz przy zamówieniach przysłanych na adres e-mail poczta@technika.bydgoszcz.pl.

2. CZAS TRWANIA AKCJI

2.1. Akcja trwa w okresie od 01.12.2018 r. do 30.09.2019 r.

3. ZASADY AKCJI

3.1. Uczestnik biorąc udział w Akcji, potwierdza że zapoznał się z Regulaminem oraz, że wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.

3.2. Akcja polega na zbieraniu przez Uczestników Punktów. Punkty można wykorzystać na zakup Autodesk® Fusion 360:

- za 1,00 PLN netto przy zebraniu 250 pkt.,

- za 999,00 PLN netto przy zebraniu 150 pkt.

3.3. Punkty są zbierane przez uczestnika w postaci naklejek. Uczestnik nakleja naklejki na karcie konkursowej.

3.4. Naklejki wydawane są uczestnikowi przy zakupie w sklepie stacjonarnym lub dołączone są do dokumentów przy wysyłce towaru, w okresie od 01.12.2018 r. do 30.09.2018 r. na zasadach określonych w Regulaminie.

4. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

4.1 W okresie obowiązywania Akcji, tj. w okresie od 01.12.2018 r. do 30.09.2019 r. Punkty przyznawane są według następujących zasad:

4.1.1. Każde wydane 300,00 PLN netto na zakupy to 1 punkt. Każda wielokrotność to dodatkowy punkt.

4.1.2. Dodatkowy 1 punkt można otrzymać do każdego zakupu zestawu narzędzie składane i 20 szt. płytek produkcji MITSUBISHI MATERIALS.

4.1.3. W czasie trwania akcji, tj. w okresie od 01.12.2018 r. do 30.09.2019 r. mogą być przeprowadzane akcje specjalne za które przyznawane będą dodatkowe punkty.

6. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

6.1. Uczestnik w okresie od 01.12.2018 r. do 30.09.2019 r. może wykorzystać punkty zebrane na karcie konkursowej w postaci naklejek w następujący sposób:

6.1.1. 300 Punktów – wymiana na jedną roczną subskrypcję Autodesk® Fusion 360 za 1 PLN netto,

6.1.2. 200 Punktów – wymiana na jedną roczną subskrypcję Autodesk® Fusion 360 za 999,00 PLN netto,

6.2. Uczestnik w celu wykorzystania zebranych punktów, musi w czasie trwania akcji w terminie wskazanym w pkt 6.1 zgłosić chęć wymiany punktów na nagrodę.

7. OTRZYMANIE NAGRODY

7.1. Warunkiem otrzymania nagrody jest:

7.1.1. Przekazanie potrzebnych danych firmowych do celów rejestracji Autodesk Fusion 360 partnerowi akcji, tj. PROCAD SA z siedzibą ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk,

7.1.2. Opłacenia faktury za Autodesk® Fusion 360 w wysokości 1,00 PLN netto lub 999,00 PLN netto w zależności od ilości wykorzystanych punktów.

7.2. W przypadku gdy uczestnik opłaca faktury z odroczonym terminem płatności suma dni przeterminowanych płatności nie może przekroczyć 30 w czasie trwania akcji, tj. od 01.12.2018 r. do 30.09.2019 r..

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNIKA Michał Śliwicki z siedzibą przy ul. Cieplickiej 5 w Bydgoszczy kod 85-377, NIP: 967-098-09-10. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawarta jest w odrębnej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.technika.bydgoszcz.pl/pl/content/7-polityka-prywatności. Zgodnie z punktem 7.1.1 dane osobowe przekazywane są firmie PROCAD SA z siedzibą ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.technika.bydgoszcz.pl i w sklepie stacjonarnym.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie narusza to praw nabytych przez uczestników.

9.3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.technika.bydgoszcz.pl nie później niż na 3 dni kalendarzowe przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

9.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa.

Nastąpiła zmiana regulaminu „Autodesk® Fusion 360 za 1 PLN”. Promocja trwa od 12.12.2018 do 30.09.2019


Do góry

Newsletter